Statuten van de vereniging

De statuten van de vereniging zijn hier te raadplegen, dit zijn de statuten van 25 april 2012. Klik hier om de statuten in een apart venster te openen.