Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 20 september

Beste AKC-leden,

Hierbij de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) over de "Toekomstige locatie en accommodatie van AKC" op maandag 20 september 2021 in ons clubgebouw, aanvang om 19:45.

Als bestuur roepen we ieder lid op om aanwezig te zijn bij deze BAV, want de besluiten die hier genomen worden gaan ons allemaal aan en hebben invloed op onze gehele vereniging over het betreffende onderwerp de "Toekomstige locatie en accommodatie van AKC". Kom dus ook en praat mee!

Mocht om 19:45 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het houden van een geldige BAV wordt de vergadering geschorst, waarna om 20.00 uur een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven.

Tijdens deze BAV hanteren wij de coronamaatregelen die op dat moment gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen.

We hopen op een grote opkomst en dat we samen tot goede besluiten komen. Dit gaat namelijk over de toekomst van de vereniging en die vormen we samen!

Bestuur AKC Almelo