Reactie bestuur n.a.v. berichtgeving verhuizing in Tubantia

In de Tubantia van 25 maart staat een artikel over de ontwikkelingen voor het nieuwe zwembad en sporthal waarin wordt gemeld dat wij als vereniging plaats moeten maken met onze accommodatie voor de bouw van woningen. In het artikel wordt de suggestie gewekt alsof dit al is besloten en dat wij akkoord zijn met dit besluit. Vanuit het bestuur willen we graag duidelijk maken dat dit zeker niet het geval is. 

Als vereniging zijn we op een constructieve manier in gesprek met de gemeente over de plannen die er zijn voor het gebied rondom onze kantine en velden. En nog belangrijker: welke impact deze plannen hebben voor ons als vereniging. Tot nu toe is afgesproken om over deze gesprekken niet naar buiten te treden omdat dit verkennende gesprekken zijn waarin verschillende opties worden besproken. Voor de gemeente zou een verhuizing van AKC het mogelijk maken dat het gebied waar wij met ons clubhuis en onze velden gelegen zijn, tezamen met de afbraak van het Erasmus, 50-60 woningen gerealiseerd kunnen worden. Voor ons is een verhuizing als vereniging één van de varianten waarover wij spreken.

Wij zijn verrast en vinden het bijzonder jammer dat in de media over mogelijke uitkomsten al wel naar buiten is getreden. Want hierdoor moeten jullie, onze leden, dit in de krant lezen in plaats van dat wij jullie mee kunnen nemen in deze gesprekken en de verschillende mogelijkheden. Voor ons is het erg belangrijk om als vereniging een gedragen besluit te kunnen nemen. Het staat ook niet vast dat een nieuwe accommodatie op een andere plek in de stad de beste oplossing is.

In de komende periode gaan de gesprekken met de gemeente verder en komen we tot een aantal opties die we vervolgens uiteraard zullen voorleggen aan jullie als leden om zo gezamenlijk de toekomst van AKC te bepalen!

Het bewuste artikel is hier te lezen: Almelo krijgt zwempaleis met twee buitenbaden, drie binnenbaden en volop vertier

Bestuur AKC Almelo