Routekaart veldcompetitie

Vanuit het KNKV is deze week een routekaart beschikbaar gekomen voor de opstart van de veldcompetitie op het moment dat dit weer mogelijk wordt vanuit de Rijksoverheid. In deze routekaart worden verschillende scenario's gepresenteerd voor de competitie bij jeugd en senioren afhankelijk van de datum dat dit weer is toegestaan.

De informatie vindt je op de site van het KNKV: