Afsluitende Algemene Vergadering op 10 juli

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Afsluitende Algemene Vergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 10 juli a.s. in ons clubgebouw op Het Sportpark. Aanvang: 19.45 uur.

Mocht om 19.45 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het houden van een geldige Afsluitende Algemene Vergadering wordt de vergadering geschorst, waarna om 20.00 uur een nieuwe Afsluitende Algemene Vergadering wordt uitgeschreven.

Dit is de voorlopige agenda:

  • Opening
  • Notulen Afsluitende Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2018
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Jaarverslag en financieel verslag
  • Definitieve begroting 2019/2020
  • Pauze
  • Verkiezingen
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voorstellen voor de Afsluitende Algemene Vergadering kunnen volgens art. 20 lid 3 van de statuten bij het secretariaat worden ingediend. Volgens het reglement treden alle commissieleden op de Afsluitende Algemene Vergadering af en zijn terstond herkiesbaar met uitzondering van de kascommissie. Het financieel verslag ligt drie dagen voor de Afsluitende Algemene Vergadering bij de penningmeester ter inzage. Dit financiĆ«le verslag wordt op de vergadering uitgereikt.

AKC-ers ken uw plicht! Bezoek deze vergadering. De besluiten die hier worden genomen gaan ook u aan.

Webshop AKC

banner ledenshop

Sponsoren

            only korfbal

mcdonalds almelo

Agenda

agenda
Datum: 
Tijd:   
Activiteit:
- - -
lijn
- - -
lijn
- - -